Skip to main content

Symposium ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’

Hoe kunnen we de leefwereld van ouderen centraal stellen en onze zorg en ondersteuning daarop aan laten sluiten, in plaats van andersom? Daarover ging het symposium ‘Van Zorg naar Gewoon Leven’, dat donderdag 28 september gehouden werd in het Figi Theater in Zeist. Betty Birkenhäger mocht als gastspreker vertellen over Beter thuis met dementie en het effect ervan als echtparen met ons meegaan tijdens de logeerweek. 

Verschillende sprekers hadden inspirerende verhalen over hoe het ook anders kan. Deelnemers vanuit het hele land gingen daarbij met elkaar in gesprek, met als doel om samen een onderdeel uit te maken van de beweging die ‘van zorg naar gewoon leven’ heet. Dat we in een verandering zitten en we met deze beweging het echt anders willen doen, werd meteen bij de aftrap van het symposium al duidelijk. 

Over de coalitie: Samen met onze collega-organisatie Icare Verpleging & Verzorging, Laurens, ZorgSpectrum, Zorgbalans en ZuidOostZorg heeft Zilveren Kruis de coalitie Van Zorg naar Gewoon leven opgezet. Met deze coalitie willen we een landelijke beweging aanjagen van initiatieven die bijdragen aan ‘van zorg naar gewoon leven’. Deze beweging is er op gericht om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarbij staat de eigen leefwereld centraal en sluiten professionele zorg en welzijn daar zo goed mogelijk op aan.