Skip to main content

Ervaringen van deelnemers en professionals

Na de cursusweken hebben we nog contact met de deelnemers. Hieronder een vindt u een aantal voorbeelden van ervarinegn en reacties die wij van deelnemers en professionals kregen.


 

“Door de training besef ik dat sociaal contact voor mijn vrouw belangrijk is”

“Door de training besef ik dat sociale contacten voor mijn vrouw belangrijk zijn en ben ik op zoek gegaan naar activiteiten voor haar om te doen zodat zij onder de mensen is”

Deelnemer aan de cursusweek

 

“Doorgaan met de cursusweek”

“Doorgaan met de cursusweek, er komt veel aan bod en het komt regelmatig van pas, al was het alleen maar om te durven vragen”. 

Deelnemer aan de cursusweek

 

“Eén van de weinige interventies die zorgt voor de mens met dementie én de partner”

“Beter thuis met dementie is een van de weinige interventies die zorgt voor de mens met dementie én de partner. Het doorbreekt daarmee financieringsschotten om te doen wat nodig is: het echtpaar met dementie helpen om ook dit stukje leven zo prettig mogelijk te maken.” 

Prof. Dr. W.P. Achterberg

 

“Een waardevolle training die mensen met dementie en hun naaste echt kan helpen”

“Beter thuis met dementie is een waardevolle training die mensen met dementie en hun naaste echt kan helpen. Naast de medische kanten van de ziekte is er aandacht voor het dagelijkse leven met dementie en de veranderingen waar mensen met dementie tegen aanlopen als het bijvoorbeeld gaat om sociale relaties en behoud van betekenisvolle activiteiten. De training helpt om beter om te gaan met de gevolgen van dementie en het helpt de mantelzorger zijn of haar naaste zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, zonder daarbij zichzelf uit het oog te verliezen.”

Mevrouw I.R. Wiezer, beleidsadviseur Gemeente Rotterdam

 

”De cursus is voor mijn vader, maar ook voor mijn moeder, erg waardevol geweest”. 

Reactie van dochter wiens ouders mee geweest zijn 

 

“Soms zeggen mensen stoer: “Ik doe alles zelf”. Maar vergeten voor zichzelf te zorgen”

“Soms zeggen mensen stoer: “Ik doe alles zelf”. Maar vergeten voor zichzelf te zorgen. We hopen dat ze hier bewuster worden hoe zwaar ze het hebben en actie ondernemen. Als we mensen met dementie hebben, die met spoed opgenomen worden, zie je vaak dat de partner het opeens niet meer aan kan. Dat ze overspannen zijn geraakt. Dan denk ik: Ach, waren ze maar beter voorbereid geweest, dan had het zover niet hoeven te komen.”

Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens

“De groepsapp werkt geweldig!”

“Door de groepsapp kunnen we ervaringen en tips onderling uitwisselen. Hier wordt door de deelnemers veel gebruik van gemaakt.”

Claire Meijer, projectondersteuner Beter thuis met Dementie

Meer quotes van deelnemers:

“Brede benadering: alles is belicht.”

“Het voelde aan als vakantie, voelden ons verzorgd en heb er van genoten.”

“De les over hoe je iemand aankleedt was zinvol: ik zie nog de les voor me als ik mijn partner aankleed.”

‘Ik ben rustiger, let minder op mijn man en ik ga minder tegen hem in.”

“Je kan afkijken van elkaar hoe je met je partner om gaat, je observeert bij de anderen hoe zij het doen.”

“Ieder beetje kennis helpt om het beter te accepteren”fijne intensieve week gehad, het was bijna een soort vakantie.”

“Met lotgenoten zitten hielp, is groot verschil met familie”

“Door de cursus besef ik dat bewegen belangrijk is”

“Ik heb geleerd langzaam en duidelijk te zijn en mijn partner zo lang mogelijk dingen zelf te laten doen.”

“Tijdens de cursus heb ik geleerd om veel geduld te hebben maar ik blijf het moeilijk vinden.”

”Door de cursus heb ik aanpassingen in huis gemaakt en ik heb de cursus map nog eens doorgelezen.”

Heeft u ook ervaringen die u wilt delen? Dan plaatsen wij die graag! U kunt ze sturen naar Claire Meijer, Projectondersteuner van Beter Thuis met Dementie: beterthuismetdementie@laurens.nl