Skip to main content

De start: een wetenschappelijk onderzoek

Uitgevoerd tussen 2018 en 2021

Driejarig wetenschappelijk onderzoek naar de cursus

De cursussen voor mantelzorgers en hun partners met dementie vonden in eerste instantie plaats in het kader van een driejarige wetenschappelijk onderzoek. Aanleiding voor dit onderzoek was een vergelijkbare cursus in Australië, die tot zeer goede resultaten leidde. Daar bleek dat mantelzorgers dankzij de cursus minder psychische klachten hadden en hun partners met dementie minder gedragsproblemen. Ook werden de partners met dementie later opgenomen in een verpleeghuis. Binnen het project Beter Thuis met Dementie werd onderzocht of zo’n cursusweek in Nederland dezelfde effecten heeft.

Aan dit onderzoek deden 142 stellen mee. De stellen dienden samen te wonen en bij één van hen moest de diagnose dementie zijn gesteld. Na de inschrijving werd door middel van een loting gekeken of zij in de interventiegroep of in de controlegroep kwamen.

Resultaten

Het effect van de cursus werd gemeten met vragenlijsten, onder andere naar de kwaliteit van leven van deelnemers en deze werden vergeleken met de controle groep. Verder hebben we deelnemers tijdens terugkombijeenkomsten gevraagd om feedback. 

De cursus bleek een positief effect te hebben op de kwaliteit van leven van deelnemers in vergelijking met de controle groep. Dit effect is vooral duidelijk bij mannelijke mantelzorgers en mantelzorgers met een minder hoge opleiding.

Verder bleek dat deelnemers zich minder gehinderd voelen door emotionele en lichamelijke problemen en bleken ze minder pijnklachten te hebben. Uit de reacties bij de terugkombijeenkomsten bleek dat ze beter wisten wat dementie was en hoe ze met hun partner om moesten gaan. Verder hadden ze meer geaccepteerd dat hun partner dementie heeft, waren ze aan de slag gegaan met praktische adviezen en planning voor de toekomst en hadden ze meer kennis over voorzieningen.

Na het afronden van het onderzoek is nagegaan of deelnemers meer of minder gebruikgemaakt hadden van zorg in vergelijking met de controlegroep in het eerste jaar na het volgen van de cursus en of ze later opgenomen werden in een verpleeghuis. Uit de berekeningen bleek dat deelnemers, ook na aftrek van de kosten van de cursusweek, veel minder gebruikgemaakt hadden van zorg en dat ze later werden opgenomen in een verpleeghuis. Uitgedrukt in euro’s bleek dit verschil meer dan 15.000 euro per deelnemend paar te zijn.

Om een idee te geven van hoe vaak onderwerpen aan de orde zijn geweest hebben we de onderwerpen die ter sprake kwamen enigszins  samengevoegd. Daarna hebben wij geteld hoe vaak bepaalde onderwerpen genoemd werden door de deelnemers waarbij zij natuurlijk vaak meer dan één positief punt aangaven.

Dit is de top 4 van de meest genoemde onderwerpen:

  1. Ze hebben gebruik gemaakt van de adviezen die zij hebben gekregen om beter om te gaan met de veranderingen bij hun partner door de dementie (bv niet meer dan 1 vraag tegelijk stellen)
  2. Hun algemene kennis van dementie is verhoogd en zij hebben meer zelfvertrouwen gekregen
  3. Ze zijn begonnen of zijn verder gegaan met activiteiten gericht op planning voor de toekomst
  4. Zij hebben na de cursusweek gebruik gemaakt van de cursusmap. In deze cursusmap staan alle informatie die zij tijdens de cursusweek hebben gekregen.

Mede mogelijk gemaakt door subsidies

Beter Thuis met Dementie wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidie van ZonMW, steun van Stichting Theia, financiële ondersteuning van de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie van Laurens en de accommodatie Gastenboerderij de Appelgaard.