Over ons

 

Betty Birkenhäger

Projectleider van Beter Thuis met Dementie

‘Ik ben specialist ouderengeneeskunde en projectmanager van het leerhuis Dementie en Ouderenpsychiatrie bij Laurens. Tijdens een vakevenement van de Leyden Academy on Vitality and Aging hoorde ik van een Australisch onderzoek waarbij verschillende disciplines mantelzorgers trainen om beter te kunnen zorgen en leven met hun partner met dementie. Het leek mij interessant te onderzoeken of zo’n trainingsweek in Nederland ook effect heeft en heb daarom dit onderzoeksproject opgezet. In het kader van het wetenschappelijk onderzoek analyseer en vergelijk ik de uitkomsten van de vragenlijsten van de deelnemers aan de cursusweken en de deelnemers in de controlegroepen. Ik ben daarnaast nauw betrokken bij de samenstelling van het programma en verzorg verschillende workshops tijdens de cursusweken.’

Betty Birkenhäger studeerde in 1985 af als arts aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna deed ze de huisartsopleiding en was ze enige jaren werkzaam als huisarts. In 1990 is ze als sociaal geriater gaan werken op wat nu de afdeling ouderen van BAVO Europoort is. In die periode volgde ze ook de opleiding tot psychotherapeut. Sinds 2008 is ze specialist ouderengeneeskunde. In die functie werkt ze sinds vier jaar bij Laurens met als specialisatie psychogeriatrie. Ze is binnen Laurens ook een van de trekkers van het Leerhuis Dementie. Betty is de projectleider van Beter Thuis met Dementie.

 

Eliana Ramos

Management Assistente van Beter Thuis met Dementie

‘Ik ben management assistente binnen Beter Thuis met Dementie bij het Leerhuis Dementie en Ouderenpsychiatrie van Laurens. Binnen het project ben ik verantwoordelijk voor de aanmeldingen van mantelzorger voor de cursusweken. Daarnaast stel ik het programma voor de cursusweken samen en ben ik de contactpersoon binnen het project.’

Eliana Ramos is in 2014 afgestudeerd voor de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Rotterdam. Zij is al 13 jaar werkzaam binnen Laurens en sinds vier jaar werkzaam als facilitair medewerkster in Laurens Stadzicht. Sinds maart 2018 is zij management assistente bij het Leerhuis Dementie voor het project Beter Thuis met Dementie.

 

Rianne de Bruin – Hommel

Projectmanager van Beter Thuis met Dementie

‘Ik ben projectmanager Beter Thuis met Dementie bij het Leerhuis Dementie en Ouderenpsychiatrie van Laurens. Als projectmanager ben ik onder meer verantwoordelijk voor de werving van de deelnemers. Daarnaast stel ik de workshops voor de cursusweken samen en verzorg ik de PR voor het project. Ik ben van huis uit fysiotherapeut en verzorg als zodanig verschillende workshops tijdens de cursusweken.’

Rianne de Bruin – Hommel is in 2011 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam. Na haar stage bij Laurens is zij in dienst gekomen als fysiotherapeut. Zij werkte tot eind 2016 als fysiotherapeut bij Laurens de Oudelandsehof en Huize sint Petrus, verpleeghuizen voor mensen met dementie of lichamelijke problemen. Als fysiotherapeut kwam ze aan huis bij mensen die verwezen waren door de huisarts en behandelde ze bewoners uit de verpleeghuizen. In 2015 ronde Rianne haar opleiding tot oedeemtherapeut af. Sinds februari 2017 is ze projectmanager bij het Leerhuis Dementie voor het project Beter thuis met Dementie. 

 

Kim Koolen

Projectmedewerker van Beter Thuis met Dementie

‘Ik ben projectmedewerker Beter Thuis met Dementie bij het Leerhuis Dementie en Ouderenpsychiatrie van Laurens. Binnen het project ben ik verantwoordelijk voor het contact met de deelnemers in de controlegroep. Daarnaast verzorg ik een deel van het programma tijdens de cursusweken.’

Kim Koolen heeft in 2016 de Master Neuropsychologie afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

Contact

Algemeen telefoonnummer: 06 22 49 48 30

Website: www.laurens.nl

 

Wie is Laurens?

Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.

Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige huurwoningen voor ouderen.