Over ons

 

 

Betty Birkenhäger

Projectleider van Beter Thuis met Dementie

‘Ik ben specialist ouderengeneeskunde en projectmanager van het leerhuis Dementie en Ouderenpsychiatrie bij Laurens. Tijdens een vakevenement van de Leyden Academy on Vitality and Aging hoorde ik van een Australisch onderzoek waarbij verschillende disciplines mantelzorgers trainen om beter te kunnen zorgen en leven met hun partner met dementie. Het leek mij interessant te onderzoeken of zo’n trainingsweek in Nederland ook effect heeft en heb daarom dit onderzoeksproject opgezet. In het kader van het wetenschappelijk onderzoek analyseer en vergelijk ik de uitkomsten van de vragenlijsten van de deelnemers aan de cursusweken en de deelnemers in de controlegroepen. Ik ben daarnaast nauw betrokken bij de samenstelling van het programma en verzorg verschillende workshops tijdens de cursusweken.’

Betty Birkenhäger studeerde in 1985 af als arts aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna deed ze de huisartsopleiding en was ze enige jaren werkzaam als huisarts. In 1990 is ze als sociaal geriater gaan werken op wat nu de afdeling ouderen van BAVO Europoort is. In die periode volgde ze ook de opleiding tot psychotherapeut. Sinds 2008 is ze specialist ouderengeneeskunde. In die functie werkt ze sinds vier jaar bij Laurens met als specialisatie psychogeriatrie. Ze is binnen Laurens ook een van de trekkers van het Leerhuis Dementie. Betty is de projectleider van Beter Thuis met Dementie.

 

Eliana Ramos

Projectondersteuner van Beter Thuis met Dementie

‘Ik ben projectondersteuner binnen Beter Thuis met Dementie bij het Leerhuis Dementie en Ouderenpsychiatrie van Laurens. Als projectondersteuner ben ik onder meer verantwoordelijk voor de werving van de deelnemers. Daarnaast stel ik het programma voor de cursusweken samen, verzorg ik de PR en ben ik de contactpersoon binnen het project.’

Eliana Ramos is in 2014 afgestudeerd voor de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Rotterdam. Zij is sinds 2005 werkzaam binnen Laurens en heeft vier jaar als facilitair medewerkster gewerkt in Laurens Stadszicht. Sinds maart 2018 is zij projectondersteuner van Beter Thuis met Dementie.

 

Contact

Algemeen telefoonnummer: 06 22 49 48 30

Website: www.laurens.nl

 

Wie is Laurens?

Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een blijvende beperking.

Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige huurwoningen voor ouderen.