De cursussen voor mantelzorgers en hun partners met dementie vonden plaats in het kader van een driejarige wetenschappelijk onderzoek. Aanleiding hiervoor was een vergelijkbare cursus in Australië die tot zeer goede resultaten leidde. Daar bleek dat mantelzorgers dankzij de cursus minder psychische klachten hadden en en hun partners met dementie minder gedragsproblemen. De echtparen wonen langer samen thuis, omdat de partners met dementie later worden opgenomen in een verpleeghuis. Binnen het project Beter Thuis met Dementie werd onderzocht of zo’n cursusweek in Nederland dezelfde effecten heeft.  

 

Tijdens dit onderzoek deden 144 stellen mee.  De stellen diende samen te wonen en bij één van hen moest de diagnose dementie zijn gesteld. Na de inschrijving werd er door middel van een loting gekeken of zij in de interventiegroep of in de controlegroep kwamen.

 

Interventiegroep

De interventiegroep volgde de cursus en kreeg tijdens twee terugkomdagen – één na drie en één na zes maanden – een opfriscursus. Tijdens de cursusweek, op de terugkomdagen en tijdens een belronde tussendoor kregen de mantelzorgers verschillende vragenlijsten voorgelegd over onder meer zorggebruik en hoe het met hen gaat. Daarbij werden vragen gesteld als: Hoe vaak gaat u naar de huisarts en komt de thuiszorg langs? Maakt u gebruik van dagopvang?

 

Controlegroep

De andere helft, de controlegroep die dus geen cursus volgde, beantwoordde dezelfde vragen als de deelnemers aan de cursusweek. Door de resultaten te vergelijken, willen we -als het onderzoek met follow up is afgerond-  beoordelen of de cursus wel of geen effect heeft. De deelnemers aan de controlegroep krijgen aan het eind van het onderzoek een uitje aangeboden in de regio Rotterdam.

 

Verzekerde zorg

Is de cursusweek bewezen effectief? Dan willen de onderzoekers er samen voor zorgen dat de cursus onder reguliere financiering gaat vallen. De bedoeling is de cursus vervolgens op meer plaatsen in Nederland aan te kunnen bieden in samenwerking met andere zorgorganisaties.