De cursussen voor mantelzorgers en hun partners met dementie vinden plaats in het kader van een tweejarig wetenschappelijk onderzoek. Aanleiding hiervoor is een vergelijkbare cursus in Australië die tot zeer goede resultaten leidde. Daar bleek dat mantelzorgers dankzij de cursus minder psychische klachten hebben en hun partners met dementie minder gedragsproblemen. De echtparen wonen langer samen thuis, omdat de partners met dementie later worden opgenomen in een verpleeghuis en zij overlijden minder snel. Binnen het project Beter Thuis met Dementie onderzoeken we of zo’n cursusweek in Nederland dezelfde effecten heeft.

 

Deelnemers
We zoeken in totaal 144 stellen om mee te doen aan het onderzoek. De stellen dienen samen te wonen en bij één van hen moet de diagnose dementie zijn gesteld. Na inschrijving zal u door middel van een loting in de interventiegroep of de controlegroep komen.

 

Interventiegroep

De interventiegroep volgt de cursus en krijgt tijdens twee terugkomdagen – één na drie en één na zes maanden – een opfriscursus. Tijdens de cursusweek, op de terugkomdagen en tijdens een belronde tussendoor krijgen de mantelzorgers verschillende vragenlijsten voorgelegd over onder meer zorggebruik en hoe het met hen gaat. Daarbij stellen we vragen als: Hoe vaak gaat u naar de huisarts en komt de thuiszorg langs? Maakt u gebruik van dagopvang?

 

Controlegroep
De andere helft, de controlegroep die dus geen cursus volgt, beantwoordt dezelfde vragen als de deelnemers aan de cursusweek. Door de resultaten te vergelijken, is te zien of de cursus wel of geen effect heeft. De deelnemers aan de controlegroep krijgen aan het eind van het onderzoek een uitje aangeboden in de regio Rotterdam.

 

Verzekerde zorg
Het onderzoek loopt tot eind 2017. Daarna willen de onderzoekers de deelnemers zolang mogelijk blijven volgen, zodat ook de effecten op lange termijn te meten zijn. Bijvoorbeeld door eens per jaar een korte vragenlijst voor te leggen. Is de cursusweek bewezen effectief? Dan willen de onderzoekers er samen voor zorgen dat de cursus onder verzekerde zorg gaat vallen. De bedoeling is de cursus vervolgens op meer plaatsen in Nederland aan te kunnen bieden in samenwerking met andere zorgorganisaties.