Skip to main content

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website van Beter thuis met dementie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Beter thuis met dementie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van Beter thuis met dementie worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de officiële regelingen van Beter thuis met dementie, die via de website zijn gepubliceerd.

De website van Beter thuis met dementie geeft op geen enkele wijze medisch advies en vervangt in geen enkel geval informatie verstrekt door medisch personeel van Beter thuis met dementie.

Beter thuis met dementie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de Beter thuis met dementie website te bereiken zijn.

Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Beter thuis met dementie. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Beter thuis met dementie.

Informatie

Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van Beter thuis met dementie of de organisatie kunt u bellen naar 06 22 49 48 30.

Cookies

De website www.beterthuismetdementie.laurens.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Beter thuis met dementie beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Beter thuis met dementie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Beter thuis met dementie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.