Cursusweek

In de volgende weken bieden wij de cursusweken aan in het voorjaar van 2020:
week 12: 16 tot 20 maart (nog 1 plek)
week 17: 20 tot 24 april (nog 2 plekken)
week 22: 25 tot 29 mei

Voor meer informatie van de cursusweek zie pagina Cursusweek.


Ouder-Kind versie 

In deze cursus die bedoeld is voor kinderen (vanaf 25 jaar) van een ouder met dementie komen alle aspecten waarmee u te maken kunt krijgen aan bod. De cursus wordt gegeven door o.a. een psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker en een specialist ouderengeneeskunde. De cursus vindt eens in de twee weken op donderdagavond plaats in Laurens De Hofstee, Pres. Rooseveltweg 22, 3068 TR Rotterdam.
Elke cursusavond begint om 18.00 uur met een inloop en een maaltijd. Om
19.00 uur start het programma dat tot 21.00 uur duurt. Per avond worden
twee workshops gegeven. Om zoveel mogelijk kinderen van ouders met
dementie te laten deelnemen, kan er slechts een kind per familie of gezin
meedoen. De cursus wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam en is
dus ook bedoeld voor inwoners van Rotterdam. De eigen bijdrage is 100,-
euro (incl. maaltijd).
1 groep

week 48

28 november

Kennismaking met groep

 

Medische aspecten van dementie

2 groep

week 50

12 december

Tegengaan van sociale isolatie van ouder met dementie 

Gebruik van faciliteiten

3 groep

week 3

16 januari

Verandering van rol kind van ouder-> verzorger van ouder

Veiligheid in huis en domotica

Individueel met casemanager en familie Individuele sessie over omgaan met overbelasting
4  groep

week 5

30 januari

Omgaan met veranderd gedrag

planning voor de toekomst

5  groep

week 7

13 februari

Assertiviteit: omgaan met familie en omgeving

Aspecten van persoonlijke verzorging en 1e hulp bij vallen

6  groep

week 9

5 maart

Slikken en Communicatie

Voeding

7 groep

week 11

12 maart

Bewegen: bevorderende en belemmerende factoren

Therapeutisch gebruik van activiteiten

8 groep

week 13

26 maart

Omgaan met overbelasting (groep)

Gebruik van faciliteiten deel 2