Beter Thuis met Dementie is een vijfdaagse cursusweek waarbij mantelzorgers die samenwonen met iemand met dementie les krijgen over alles wat te maken heeft leven met en zorgen voor iemand met dementie. Het effect van deze cursus is onderzocht in een driejarig onderzoek en de voorlopige resultaten wijzen erop dat mensen hier veel baat bij hebben. Het onderzoek is afgelopen maar wij gaan door met het geven van de cursusweken. 

Inmiddels zijn wij gestart met een ouder en kind versie. Deze versie is voor mantelzorgers (vanaf 25 jaar) die zorgen voor een ouder met dementie. De cursus om de donderdag in de avond. De eerst volgende cursusavond is donderdag 17 september 2020. Inloop is vanaf 18.00 (inclusief maaltijd) en de cursus start om 19.00 tot 21.00. Voor meer informatie zie pagina aanbod. 

Prof. Dr. W.P. Achterberg:

“Beter thuis met dementie is een van de weinige interventies die zorgt voor de mens met dementie én de partner. Het doorbreekt daarmee financieringsschotten om te doen wat nodig is: het echtpaar met dementie helpen om ook dit stukje leven zo prettig mogelijk te maken.” 

Mevrouw I.R. Wiezer, beleidsadviseur Gemeente Rotterdam:  

“Beter thuis met dementie is een waardevolle training die mensen met dementie en hun naaste echt kan helpen. Naast de medische kanten van de ziekte is er aandacht voor het dagelijkse leven met dementie en de veranderingen waar mensen met dementie tegen aanlopen als het bijvoorbeeld gaat om sociale relaties en behoud van betekenisvolle activiteiten. De training helpt om beter om te gaan met de gevolgen van dementie en het helpt de mantelzorger zijn of haar naaste zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, zonder daarbij zichzelf uit het oog te verliezen.”

Hoe ziet een vijfdaagse cursusweek eruit

Samen met andere stellen volgt u deze cursus die bestaat uit 16 workshops. Degene met dementie krijgt een eigen programma, enkele workshops worden gegeven aan de mantelzorgers en degene met dementie (zie pagina ‘cursusweek’). U verblijft hiervoor in een vakantiehuis waarbij elke stel over een eigen kamer met badkamer en toilet beschikt. Tijdens uw verblijf worden de maaltijden verzorgd behalve het ontbijt. 

Zes stellen voor de vijfdaagse cursusweek

Per week worden zes stellen uitgenodigd die verblijven in een luxe gastenboerderij De Appelgaard, Kattendijk 139 te Gouderak.

http://www.deappelgaard-gouderak.nl/

Kosten

De kosten bedragen per paar €100 per week.

Cursusweken

Op de pagina cursusweken vindt u de data en de beschikbaarheid.

Aanmelden voor deelname kunt u bellen naar 06 22 49 48 30 of e-mailen naar beterthuismetdementie@laurens.nl


Versie ouder en kind

Zorgen voor een ouder met dementie kan een hele opgave zijn. Door de
ziekte ziet u uw ouder veranderen. Dat kan leiden tot onbegrip, het gevoel
dat u tekort schiet en veranderende onderlinge verhoudingen. Ook krijgt u te maken met allerlei zaken waarop u niet bent voorbereid zoals bijvoorbeeld veiligheid of regelgeving.

Om u te helpen beter met de ziekte van uw ouder om te gaan en beter voor
uw ouder met dementie te zorgen, biedt Laurens van 17 september 2020 t/m 7 januari 2021 de avondcursus ‘Beter Thuis met Dementie’ aan. In deze
cursus die bedoeld is voor kinderen van een ouder met dementie komen alle aspecten waarmee u te maken kunt krijgen aan bod. Tijdens deze cursus komt u alleen zonder uw ouder. Het is de bedoeling dat er 1 “kind” per gezin meedoet met de avondcursus zodat er genoeg plekken zijn.  Het is wel mogelijk om de workshops te verdelen.

Deze avondcursus wordt u aangeboden in Laurens de Hofstee in Rotterdam. (zie pagina aanbod voor het programma)

Kosten

De cursus wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam. De cursus is bedoeld voor inwoners van Rotterdam maar mocht u een ouder hebben die naar de dagbesteding gaat in Rotterdam dan kunt u ook deelnemen. De eigen bijdrage is 100,- euro (incl. maaltijd).

Aanmelden

Aanmelden voor deelname kunt u bellen naar 06 22 49 48 30 of e-mailen naar beterthuismetdementie@laurens.nl onder vermelding van ouder-kind versie.